Nagyon fontos határidő közeleg!

2022. október 06.

Október 10-ig minden szerződéses partnert nyilatkoztatni kell az orosz szankciós tilalmi rendelet kapcsán!

2022. április 8-án jelent meg, és 2022. április 9-én lépett hatályba a Tanács 2022/576 rendelete, amely az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szól.

Ezen határozat folyományaként az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikke alapján az Európai Unió 2021. április 9-i hatállyal számos, közbeszerzési eljárások odaítélési folyamatát alapvetően érintő tilalmat vezetett be.

„5k. cikk

(1) Tilos a közbeszerzési irányelvek, valamint a 2014/23/EU irányelv 10. cikke (1) és (3) bekezdésének, (6) bekezdése a)–e) pontjának, (8), (9) és (10) bekezdésének, 11., 12., 13. és 14. cikkének, a 2014/24/EU irányelv 7. és 8. cikkének, 10. cikke b)–f) és h)–j) pontjának, a 2014/25/EU irányelv 18. cikkének, 21. cikke b)–e) és g)–i) pontjának, 29. és 30. cikkének, valamint a 2009/81/EK irányelv 13. cikke a)–d), f–h) és j) pontjának hatálya alá tartozó bármely közbeszerzési szerződés vagy koncessziós szerződés odaítélése a következők részére vagy az ilyen szerződések teljesítésének folytatása a következőkkel:

a)    orosz állampolgár, vagy oroszországi székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

b)    olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c)     olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el;

ideértve a szerződés értékének több mint 10 %-át kitevő alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik.”


A 833/2014/EU rendelet 5k. cikk (4) bekezdése a fenti tilalomhoz kapcsolódóan rögzíti, hogy az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt kötött szerződéseknek a 2022. október 10-ig történő teljesítésére.

Ebből a „felmentésből” adódóan ezen esetekben 2022. október 10-ig bezárólag kell gondoskodni arról, hogy minden közbeszerzési szerződéses partner nyilatkozzon az 5k. cikk (1) bekezdése nyomán arról, hogy az általa képviselt szervezet nem esik, továbbá az általa képviselt szervezet által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt vagy igénybe vett, a szerződés értékének több mint 10%-át kitevő alvállalkozók, szállítók vagy olyan szervezetek, amelyek a kapacitásait az általa képviselet szervezet igénybe kívánja venni vagy igénybe veszi, nem esnek a Rendelet szerinti tiltó intézkedések – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket – hatálya alá.

A fentiekben leírtak alapján az uniós eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeként 2022. április 9. előtt megkötött – és jelenleg is még hatályos - szerződések szerződéses partnerektől 2022. október 10-ig bezárólag be kell kérni az 5k. cikk (1) bekezdése nyomán nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy az általuk képviselt szervezet nem esik, továbbá az általuk képviselt szervezet által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt vagy igénybe vett, a szerződés értékének több mint 10%-át kitevő alvállalkozók, szállítók vagy olyan szervezetek, amelyek a kapacitásait az általa képviselet szervezet igénybe kívánja venni vagy igénybe veszi, nem esnek a Rendelet szerinti tiltó intézkedések – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket – hatálya alá.

Mivel a fent idézett uniós rendelet alapján a teljesítés folytatása a fenti tilalom alá eső partnerekkel tilos, így minden olyan szerződéses partner esetében, ahol a nyilatkozattételre nem kerül sor 2022. október 10-ig bezárólag, a szerződést 2022. október 10. napjával meg kell szüntetni.

Aktuális

2023. november 29.
Az uniós értékhatárok emelkednek, a nemzeti értékhatárok változatlanok maradnak 2024. január 1-től
2023. augusztus 28.
Az új, közbeszerzési szakreferens képzés következő, Támis Norbert által tartott csoportja indul 2023. szeptember 19-én. A csoport biztosan indul!
2023. augusztus 25.
Újabb szereplővel bővül(t) a kormányzati központi beszerző szervek köre: megjelent a 396/2023. Korm. rendelet!
2023. augusztus 23.
Európa legelterjedtebb cégminősítője, a Dun & Bradstreet kiemelkedőnek értékelte cégünk pénzügyi stabilitását.