Elérhetők a 2022. évi közbeszerzési értékhatárok!

2021. december 22.
Az uniós értékhatárok emelkedtek, a nemzeti értékhatárok változatlanok maradtak

Az év végéhez közeledve aktuálissá vált a közbeszerzési értékhatárok kérdése, különös tekintettel arra, hogy idén volt esedékes az uniós értékhatárok kétéves felülvizsgálata is.

A 2022. január 1-jétől – két évig - irányadó uniós értékhatárok 2021. november 10-én kerültek megállapításra, ezeket a 2021/1952/EU, 2021/1953/EU és a 2021/1951/EU bizottsági rendeletek tartalmazzák.

1. Az UNIÓS KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK

1.1. Klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok

1.1.1. Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:

- a minisztériumok, illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek (Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontja), valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletkében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) szerepel, 140 000 euró, azaz 48 997 200 forint;

- a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) nem szerepel, 215 000 euró, azaz 75 245 700 forint;

- a Kbt. 5. §-a szerint valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletkében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró, azaz 262 485 000 forint.

1.1.2. Építési beruházás esetén:

5 382 000 euró, azaz 1 883 592 360 forint.

1.1.3. Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:

- a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében: 140 000 euró, azaz 48 997 200 forint;

- a Kbt. 5. §-a szerint egyéb ajánlatkérő esetében: 215 000 euró, azaz 75 245 700 forint.

1.2. A Kbt. II. részének alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatárok:

- az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében 431 000 euró, azaz 150 841 380 forint;

- az építési beruházásra irányuló szerződések esetében 5 382 000 euró, azaz 1 883 592 360 forint;

- a Kbt. 3. mellékletében (2014/25/EU irányelv XVII. mellékletében) felsorolt szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási szerződések esetében 1 000 000 euró, azaz 349 980 000 forint;

- tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes összege esetén: 431 000 euró, azaz 150 841 380 forint.

1.3. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:

- Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5 382 000 euró, azaz 1 883 592 360 forint.

2. A NEMZETI KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. Leírtaknak megfelelően a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény a 74. §-ában állapítja meg a 2022 január 1-jétől 2022. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. A 2021. évre meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változtak.

2.1. Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:

- árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;

- építési beruházás esetében 50 000 000 forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint.

2.2. Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

- árubeszerzés esetében 50 000 000 forint;

- építési beruházás esetében 100 000 000 forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében 50 000 000 forint.

2.3. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor

2.3.1. Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:

- építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint.

2.3.2. Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:

- építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint.

  1. A Kbt. 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok

A Kbt. 19. § (4) bekezdésének a) pontja alapján, ha a közbeszerzés (3) bekezdés szerint megállapított becsült értéke eléri vagy meghaladja az e törvény szerinti uniós értékhatárokat, a (3) bekezdéstől eltérően a Harmadik Rész szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek önmagában vett becsült értéke kevesebb, mint

3.1. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 80 000 euró, azaz 27 998 400 forint,

3.2. építési beruházások esetében pedig 1 000 000 euró, azaz 349 980 000 forint.

 

Az értékhatárok összefoglaló táblázata jelen bejegyzésünk mellékleteként letölthető.

 

Kövesse szakmai blogunkat!

további híreink

Aktuális

Ismét közbeszerzési szakreferens képzés indul!

Ismét közbeszerzési szakreferens képzés indul!

2022. január 17.

Az OKJ megszűnésével sem állt meg az élet a közbeszerzési szakképzések terén.

bővebben
Elérhető a Közbeszerzési Hatóság éves szerződésellenőrzési terve!

Elérhető a Közbeszerzési Hatóság éves szerződésellenőrzési terve!

2022. január 10.

81 db közbeszerzési szerződést biztosan ellenőrizni fog idén a Hatóság, íme a lista!

bővebben
Megszűnő egyetemes villamos energia szerződések a közszférában!

Megszűnő egyetemes villamos energia szerződések a közszférában!

2022. január 07.

2022. február 1. napjával nagy változások jönnek az egyetemes villamos energia piacon

bővebben
Az Üvegkapu bevezetésének közbeszerzési vonatkozásai

Az Üvegkapu bevezetésének közbeszerzési vonatkozásai

2022. január 07.

Módosult a 322/2015. Korm. rendelet, a változások a január 1. után induló, 700 M Ft-ot elérő értékű építési beruházásokat érintik!

bővebben