Elérhető a Közbeszerzési Hatóság 2023. évi szerződésellenőrzési terve!

2022. december 22.

81 db közbeszerzési szerződést biztosan ellenőrizni fog jövőre a Hatóság, íme a lista!

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szabályai irányadók a Kbt. 3. § 24. és 27. pontjai szerinti közbeszerzési és közszolgáltatói szerződések Hatóság általi ellenőrzése kapcsán.

E rendelet alapján történik a nevezett szerződések teljesítésének és módosításának jogi, műszaki és szakmai szempontú ellenőrzése, amely ellenőrzés során a Hatóság eljárására a Kbt., valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A rendelet 4. §-a alapján a Közbeszerzési Hatóság a rendelet szerinti hatósági ellenőrzési tevékenységét a Hatóság elnöke által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi. Az éves ellenőrzési tervet és az elrendelt ellenőrzési eljárásokat a Hatóság a honlapján közzéteszi.

Ezen kötelezettségének tett eleget a Közbeszerzési Hatóság azzal, hogy - a korábbi évekhez hasonlóan - most is közzétette honlapján a jövő évi ellenőrzési tervét, melyben ezúttal 81 db szerződés kapott helyet, az alábbi bontásban:

 • 18 db egyajánlatos eljárás
 • 4 db út- és kerékpárútépítési szerződés
 • 8 db nagyértékűnek minősített építési beruházás (értékük nettó 500 millió Ft-nál nagyobb)
 • 18 db egyéb építési beruházás (nettó 50 millió Ft és nettó 500 millió Ft közötti értékű szerződések)
 • 3 db turisztikai célú fejlesztésre irányuló szerződés
 • 1 db őrzés-védési szerződés
 • 1 db képzési szerződés
 • 2 db tervezési szerződés
 • 9 db egyéb szolgáltatási szerződés (pl. takarítás, gépjármű karbantartás, mosodai szolgáltatás stb.)
 • 2 db informatikai fejlesztési, beszerzési szerződés
 • 3 db autóbuszok, célgépek beszerzésére irányuló szerződés
 • 12 db egyéb beszerzés (pl. ultrahang beszerzés, bölcsődei bútor beszerzés, konyhatechnológia beszerzés, oktatási bútorok beszerzése, földgáz energia beszerzés stb.)

A teljes tervet e hír mellékleteként is megtalálják, le tudják tölteni!

Fontos kiemelni, hogy a Közbeszerzési Hatóság szerződésellenőrzése nemcsak az éves ellenőrzési tervben szereplő szerződésekre terjedhet ki, miután a Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései alapján a Hatóság hivatalból indított eljárását is lehet kezdeményezni.

Ezt a hivatalbóli ellenőrzést - a jogsértés tudomásra jutásától számított 90 napon belül - a Kbt. 152. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek vagy személyek [azaz akiknek hivatalbóli jogorvoslati eljárás indítására is jogosultságuk van] erre irányuló kérelem benyújtásával kezdeményezhetik, melyet kizárólag a Hatóságnál lehet előterjeszteni.

 

Forrás: https://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/ellenorzes/szerzodes-ellenorzes/

Kapcsolódó dokumentumok

Aktuális

2023. január 27.
Az új, közbeszerzési szakreferens képzés következő, Támis Norbert által tartott csoportja indul 2023. február 7-én. Még lehet jelentkezni!
2022. december 22.
81 db közbeszerzési szerződést biztosan ellenőrizni fog jövőre a Hatóság, íme a lista!
2022. október 12.
Az új, közbeszerzési szakreferens képzés következő, Támis Norbert által tartott csoportja indul 2022. november 24-én. Már lehet jelentkezni!
2022. október 06.
Október 10-ig minden szerződéses partnert nyilatkoztatni kell az orosz szankciós tilalmi rendelet kapcsán!