A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések ellenőrzése

2017. június 29.

A Miniszterelnökség közleménye a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések ellenőrzéséről

A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 459/2016. Korm. rendelet) 2017. január 1-jén lépett hatályba. A Kbt. 4. § (3) bekezdésének értelmében a Kbt. 195. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők az egymillió forintot elérő, de a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontjában szereplő nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű, a Kbt. 8. § (2)-(6) bekezdése által meghatározott szerződéseik megkötését megelőzően is kötelesek a 459/2016. Korm. rendeletben foglaltak szerint, az ott meghatározott kivételekkel legalább három ajánlatot bekérni.

 

I. Általános előírások

A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 459/2016. Korm. rendelet) 2017. január 1-jén lépett hatályba. A Kbt. 4. § (3) bekezdésének értelmében a Kbt. 195. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők az egymillió forintot elérő, de a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontjában szereplő nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű, a Kbt. 8. § (2)-(6) bekezdése által meghatározott szerződéseik megkötését megelőzően is kötelesek a 459/2016. Korm. rendeletben foglaltak szerint, az ott meghatározott kivételekkel legalább három ajánlatot bekérni. 

A 459/2016. Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter a Kbt. 195. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérők körében a Kbt. 4. § (3) bekezdése szerinti beszerzések esetében a 459/2016. Korm. rendeletben foglalt előírások betartását – különös tekintettel a Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdése szerinti részekre bontás tilalmára – éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzi. A közbeszerzésekért felelős miniszter az éves ellenőrzési tervben nem szereplő ajánlatkérő és beszerzés esetében eseti jelleggel is ellenőrizheti az e rendeletben foglalt előírások betartását. A közbeszerzésekért felelős miniszter megkeresésére az ajánlatkérő a megkeresésben megjelölt, Kbt. 4. § (3) bekezdése szerinti beszerzéseivel kapcsolatos iratanyagot – a Kbt. 195. § (5) bekezdésében foglaltak szerint – öt munkanapon belül teljeskörűen a közbeszerzésekért felelős miniszter rendelkezésére bocsátja.

A 459/2016. Korm. rendelet hatálya alá tartozó ajánlatkérők beszerzései ellenőrzésének menetét és annak módszereit a jelen hírhez kapcsolódó dokumentumként letölthető „ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV” tartalmazza.

Az ajánlatkérőknek első ízben 2017. július 14-ig kell eleget tenniük a 2017. június 30-i állapotra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Az ezen adatközlés alapján megvalósuló ellenőrzési tevékenység 2017. december 31-én zárul le. Az ajánlatkérőknek a 2017. december 31-i állapotra vonatkozó, 2017. második félévére vonatkozó adatokat 2018. január 15-ig kell közölniük.

Az ajánlatkérők adatszolgáltatási kötelezettségüket a https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/beszerz_adatszolg.html linken 2017. június 15-től elérhető és letölthető ÁNYK nyomtatvány kitöltésével és elektronikus beküldésével teljesíthetik. A beküldéshez Ügyfélkapus azonosítás szükséges.

A nyomtatvány kitöltéséhez szükséges Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK)  innen tölthető le:
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Az ÁNYK használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/tudnivalok_nyomtatvanykitolto_programokhoz.htmloldalon találhat válaszokat, illetőleg kérdéseit az alábbi elérhetőségeken teheti fel(http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat)

Az ellenőrzésre kijelölt ajánlatkérőket a Miniszterelnökség elektronikus levél formájában vagy postai úton megküldött levélben értesíti az ellenőrzési eljárás megindításáról. Az ajánlatkérők ellenőrzésre történt kijelöléséről szóló értesítése az ellenőrzési időszak alatt folyamatosan történik. A beszerzés ellenőrzésének eredményéről szóló értesítésre a Kbt.-ben vagy a 459/2016. Korm. rendeletben foglalt rendelkezésekbe ütköző jogszabálysértés megállapítása esetén kerül sor. 

II. Jogkövetkezmények

A 459/2016. Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a közbeszerzésekért felelős miniszter kezdeményezheti az adatszolgáltatásért felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál [459/2016. Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés].
A közbeszerzésekért felelős miniszter a Kbt. 152. §-a alapján jár el és e körben a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását kezdeményezi, amennyiben a Kbt.-ben vagy a 459/2016. Korm. rendeletben foglalt előírásokba ütköző magatartás vagy mulasztás jut a tudomására.

 

 

forrás: www.kozbeszerzes.hu

 

 

Kapcsolódó dokumentumok

Aktuális

2023. november 29.
Az uniós értékhatárok emelkednek, a nemzeti értékhatárok változatlanok maradnak 2024. január 1-től
2023. augusztus 28.
Az új, közbeszerzési szakreferens képzés következő, Támis Norbert által tartott csoportja indul 2023. szeptember 19-én. A csoport biztosan indul!
2023. augusztus 25.
Újabb szereplővel bővül(t) a kormányzati központi beszerző szervek köre: megjelent a 396/2023. Korm. rendelet!
2023. augusztus 23.
Európa legelterjedtebb cégminősítője, a Dun & Bradstreet kiemelkedőnek értékelte cégünk pénzügyi stabilitását.