2023-ban nem változnak a nemzeti közbeszerzési értékhatárok!

2022. július 19.

Az Országgyűlés kedden 135 igen szavazattal, 54 ellenszavazat mellett elfogadta Magyarország 2023-as központi költségvetését.

A közbeszerzési törvény (továbbiakban: Kbt.) 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni.

Az Országgyűlés 2022. július 19-én elfogadta a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvényt, amely a 77. §-ában állapítja meg a 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. A 2022. évre meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változnak.

a) Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:

- árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;

- építési beruházás esetében 50 000 000 forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint.

b) Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

- árubeszerzés esetében 50 000 000 forint;

- építési beruházás esetében 100 000 000 forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében 50 000 000 forint.

c) A Kbt. IV. részének alkalmazásakor

ca) Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:

- építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint.

cb) Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:

- építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint.


A Kbt. 15. § (2) bekezdése szerint az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság a vonatkozó irányelvekben meghatározott eljárás szerint (2014/24/EU irányelv 6. cikke, 2014/25/EU irányelv 17. cikke, valamint a 2014/23/EU irányelv 9. cikke) főszabályként kétévente vizsgálja felül, és amennyiben szükség van rá hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz.

2022-től az értékhatárok módosításra kerültek, így elvben a 2023-as évre az uniós értékhatárok sem fognak módosulni,  de ezügyben biztosat majd az év végén mondhatunk. 

Aktuális

2023. január 27.
Az új, közbeszerzési szakreferens képzés következő, Támis Norbert által tartott csoportja indul 2023. február 7-én. Még lehet jelentkezni!
2022. december 22.
81 db közbeszerzési szerződést biztosan ellenőrizni fog jövőre a Hatóság, íme a lista!
2022. október 12.
Az új, közbeszerzési szakreferens képzés következő, Támis Norbert által tartott csoportja indul 2022. november 24-én. Már lehet jelentkezni!
2022. október 06.
Október 10-ig minden szerződéses partnert nyilatkoztatni kell az orosz szankciós tilalmi rendelet kapcsán!