Jogi háttér - Hazai jogszabályok

A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában

 • Szám: KÉ 2017. évi 95. szám; 2017. június 9.
 • Típus: Hatósági útmutató

az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról

 • Szám: 40/2017. (XII. 27.)
 • Típus: MvM rendelet

a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 • Szám: 272/2014. (XI. 5.)
 • Típus: Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

 • Szám: 247/2014. (X. 1.)
 • Típus: Korm. rendelet

a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

 • Szám: 45/2015. (XI. 2.)
 • Típus: MvM rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

 • Szám: 14/2016. (V. 25.)
 • Típus: MvM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

 • Szám: 44/2015. (XI. 2.)
 • Típus: MvM rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

 • Szám: 320/2015. (X. 30.)
 • Típus: Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről

 • Szám: 308/2015. (X. 27.)
 • Típus: Korm. rendelet

a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

 • Szám: 307/2015. (X. 27.)
 • Típus: Korm. rendelet

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

 • Szám: 322/2015. (X. 30.)
 • Típus: Korm. rendelet

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

 • Szám: 321/2015. (X. 30.)
 • Típus: Korm. rendelet

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (2018.01.01-től hatályos)

 • Szám: 2015. évi CXLIII.
 • Típus: törvény

PUBLIC PROCUREMENT

 • Szám: CXLIII of 2015
 • Típus: act

A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről

 • Szám: KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.
 • Típus: Hatósági útmutató

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségérő

 • Szám: KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.
 • Típus: Hatósági útmutató

A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról

 • Szám: KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.
 • Típus: Hatósági útmutató

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alkalmazásának egyes kérdéseiről

 • Szám: KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.
 • Típus: Hatósági útmutató

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról

 • Szám: KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.
 • Típus: Hatósági útmutató

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások szabályairól

 • Szám: KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.
 • Típus: Hatósági útmutató

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételeiről

 • Szám: KÉ. 2016. évi. 147. szám, 2016. december 21.
 • Típus: Hatósági útmutató

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzésével kapcsolatos változásokról

 • Szám: KÉ 2017. évi 6. szám, 2017. január 13.
 • Típus: Elnöki tájékoztató

Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről

 • Szám: KÉ 2016. évi 62. szám, 2016. június 01.
 • Típus: Hatósági útmutató

a tervpályázati eljárásokról

 • Szám: 310/2015. (X. 28.)
 • Típus: Korm. rendelet

az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 • Szám: 323/2015. (X. 30.)
 • Típus: Korm. rendelet

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

 • Szám: 2016. évi XXX.
 • Típus: törvény

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

 • Szám: 168/2004. (V. 25.)
 • Típus: Korm. rendelet

Ügyfélkapu

Jelszóemlékeztető
további híreink

Aktuális

Növekvő verseny és százszázalékos átláthatóság

Növekvő verseny és százszázalékos átláthatóság

2018. január 25.

Növekvő verseny és százszázalékos átláthatóság a magyar közbeszerzési piacon

bővebben
Változtak az uniós közbeszerzési értékhatárok

Változtak az uniós közbeszerzési értékhatárok

2018. január 15.

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke közzétette tájékoztatóját a 2018. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról

bővebben