Jogi háttér - Hazai jogszabályok

KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY

 • Szám: 2015. évi CLXIII. (2017.01.01-től hatályos)
 • Típus: törvény

PUBLIC PROCUREMENT

 • Szám: CXLIII of 2015
 • Típus: act

A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről

 • Szám: KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.
 • Típus: Hatósági útmutató

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségérő

 • Szám: KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.
 • Típus: Hatósági útmutató

A Közbeszerzési Hatóság módosított útmutatója a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában

 • Szám: KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.
 • Típus: Hatósági útmutató

A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról

 • Szám: KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.
 • Típus: Hatósági útmutató

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alkalmazásának egyes kérdéseiről

 • Szám: KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.
 • Típus: Hatósági útmutató

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról

 • Szám: KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.
 • Típus: Hatósági útmutató

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások szabályairól

 • Szám: KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.
 • Típus: Hatósági útmutató

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételeiről

 • Szám: KÉ. 2016. évi. 147. szám, 2016. december 21.
 • Típus: Hatósági útmutató

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzésével kapcsolatos változásokról

 • Szám: KÉ 2017. évi 6. szám, 2017. január 13.
 • Típus: Elnöki tájékoztató

Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről

 • Szám: KÉ 2016. évi 62. szám, 2016. június 01.
 • Típus: Hatósági útmutató

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének módosított tájékoztatója a 2016. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárok- ról

 • Szám: KÉ 2016. évi 26. szám, 2016. március 2.
 • Típus: Elnöki tájékoztató

a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

 • Szám: 307/2015. (X. 27.)
 • Típus: Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről

 • Szám: 308/2015. (X. 27.)
 • Típus: Korm. rendelet

a tervpályázati eljárásokról

 • Szám: 310/2015. (X. 28.)
 • Típus: Korm. rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

 • Szám: 320/2015. (X. 30.)
 • Típus: Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

 • Szám: 321/2015. (X. 30.)
 • Típus: Korm. rendelet

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

 • Szám: 322/2015. (X. 30.)
 • Típus: Korm. rendelet

az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 • Szám: 323/2015. (X. 30.)
 • Típus: Korm. rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

 • Szám: 14/2016. (V. 25.) MvM
 • Típus: rendelet

a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

 • Szám: 45/2015. (XI. 2.)
 • Típus: MvM rendelet

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

 • Szám: 2016. évi XXX.
 • Típus: törvény

a hírszerző és elhárítási tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekről

 • Szám: 188/2015. (VII. 15.)
 • Típus: Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

 • Szám: 247/2014. (X. 1.)
 • Típus: Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 • Szám: 272/2014. (XI. 5.)
 • Típus: Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

 • Szám: 168/2004. (V. 25.)
 • Típus: Korm. rendelet

Ügyfélkapu

Jelszóemlékeztető
további híreink

Aktuális

Szakmai tréning a 2018. évi közbeszerzési szabályokról

Szakmai tréning a 2018. évi közbeszerzési szabályokról

2017. október 24.

A nagy érdeklődésre tekintettel: átfogó tréning a Target Consulting szervezésében a 2017. december 31-től hatályos új közbeszerzési szabályokról!

bővebben
A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója

2017. július 03.

A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában

bővebben